Yard Community is
dé oplossing voor
kennisuitwisseling

Stimuleer met Yard Community samenwerking over organisatie- en regiogrenzen heen!

Een community die aansluit bij uw doelstelling

Bent u op zoek naar een kant-en-klare oplossing?  Wij bieden onder andere  platformen voor:

a. sociale wijkteams en samenwerkingspartners
b. branche- en beroepsverenigingen
c. initiatieven van bewoners (burgerparticipatie)
d. patiëntenverenigingen

Platform voor duurzame initiatieven

Yard Internet lanceert binnenkort het platform duurzaamheid waarop gemeenten kunnen aansluiten. Op dit platform kunnen burgers en bedrijven ideeën plaatsen en draagvlak creëren bij buurtbewoners. Beambten ondersteunen kansrijke projecten met expertise en subsidies.

Wilt u als gemeente aanhaken? Neem dan contact met ons op.

Contact

Yard Community wordt ingezet door:

"Ons kennisnet blijft maar groeien. Inmiddels zijn er ruim 9.000 professionals actief, meer dan 250 werkgroepen gestart en meer dan 100.000 documenten gedeeld. De grootste uitdaging is om het platform overzichtelijk te houden. Yard Internet vraagt goed door en stelt zelf verbeterpunten voor. Ook spelen ze een rol in het actief houden van het platform. De lijnen zijn kort en Yard reageert snel."

Thea Aartsma GGD GHOR Nederland

"Yard heeft voor ons in een relatief korte tijd een interactief platform gebouwd voor zowel kennisuitwisseling als voor samenwerking met diverse doelgroepen, 'voor en achter de schermen'. In een korte tijd hadden zich ruim 3600 gebruikers zich op talentstimuleren.nl geregistreerd en dat aantal groeit nog steeds met de dag."

Nora Steenbergen SLO, Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling