Yard Community is
dé oplossing voor
kennisuitwisseling

Stimuleer met Yard Community samenwerking over organisatie- en regiogrenzen heen!

Een community toe spitsen op de wens van de gebruiker

Bent u op zoek naar een kant en klare oplossing, die turn-key kan worden neergezet? Dan hebben wij vier opties, namelijk een platform voor:

a. sociale wijkteams en samenwerkingspartners.
b. branche- en beroepsverenigingen.
c. burgerinitiatieven (duurzaamheid).
d. patientencommunities

Start van pilot platform burgerinitiatieven

Yard Internet lanceert binnenkort het platform burger initiatieven waarop gemeenten kunnen aansluiten. Burgers en bedrijven dragen ideeën aan en delen kennis en ervaring zowel binnen als over de gemeentegrenzen heen. Beambten krijgen zicht op wat er speelt en kunnen aanhaken.

Bent u geinteresseerd in deze pilot, of wilt u ook aanhaken als gemeente, neem dan contact met ons op!

Contact

Yard Community wordt ingezet door:

""Ons kennisnet blijft maar groeien. Inmiddels zijn er ruim 9.000 professionals actief, meer dan 250 werkgroepen gestart en meer dan 100.000 documenten gedeeld. De grootste uitdaging is om het platform overzichtelijk te houden. Yard Internet vraagt goed door en stelt zelf verbeterpunten voor. Ook spelen ze een rol in het actief houden van het platform. De lijnen zijn kort en Yard reageert snel”."

Thea Aartsma GGD GHOR Nederland

"Yard heeft voor ons in een relatief korte tijd een interactief platform gebouwd voor zowel kennisuitwisseling als voor samenwerking met diverse doelgroepen, 'voor en achter de schermen'. In een korte tijd hadden zich ruim 3600 gebruikers zich op talentstimuleren.nl geregistreerd en dat aantal groeit nog steeds met de dag."

Nora Steenbergen SLO, Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling