Home
Klantcases Revalidatie Nederland

Revalidatie Nederland

Op Revalidatie Kennisnet wisselen artsen en hulpverleners in de revalidatiesector vakinhoudelijke kennis uit.  Op het platform zijn diverse vakgroepen actief. Deze vakgroepen delen ervaringen, plannen gezamenlijke bijeenkomsten en evalueren nieuwe inzichten. In de centrale kennisbank staan alle relevante onderzoeken, methodieken en protocollen.

  • gekoppeld e-learning platform;
  • Ruim 4.500 leden;
  • Gevalideerde toegang;
  • Uitgebreide gethematiseerde kennisbank.

Branchevereniging van Nederlandse revalidatie-instellingen

Inzicht in trends & ontwikkelingen

Het ledennet biedt thema’s aan waarop geplaatste content kan worden getagged. Al deze tags samen vormen de voedingsbodem waarop trends en ontwikkelingen in kaart worden gebracht. Zo kan Revalidatie Nederland zien wat populaire thema’s zijn, zodat men hier op kan inspelen door inhoudelijke programma’s te ontwikkelen. Zo valt bijvoorbeeld te zien dat ‘Kinderrevalidatie’ een belangrijk thema is, dat veel bezoekers trekt en interactiveit genereert.

Herkenbare look & feel

Revalidatie Nederland had als wens dat het ledennet een frisse,  herkenbare en responsive look & feel kreeg. Gebruikers diende het platform te herkennen als een platform van de vereniging. Hoewel gekozen kan worden voor een meer gestandaardiseerde uitstraling, kiezen de meeste verenigingen voor een look & feel die past bij de huisstijl. Op deze manier is het duidelijk van de vereniging voor de leden. Dit vertrouwen draagt bij om de drempel voor bijdragen te verlagen en daarmee de interactiviteit en betrokkenheid te verhogen.

Revalidatie Kennisnet biedt vakinhoudelijke kennis voor en door professionals in de revalidatiesector. In de Kennisbank Zorg vind je informatie over onder meer behandelmethoden, onderzoek, projecten, en richtlijnen. De kennisbank Sturing en Ondersteuning bevat informatie over onder meer bekostiging, communicatie, ICT en kwaliteit.

Ontmoeten en samenwerken

Op het ledennet zijn inmiddels meer dan 4.500 leden actief. Zij zijn werkzaam bij lidinstellingen van Revalidatie Nederland. Op het platform laten ze zien wie ze zijn wat ze doen en kunnen ze op expertise met elkaar in contact komen. Zo zijn er 70 logopedisten, 140 ergotherapeuten en 30 beleidsmedewerkers actief. Gezamenlijk zijn ze actief in meer dan 150 werkgroepen, variërend van commissies tot regionale- en vakinhoudelijke groepen. Online ontmoeten ondersteunt hiermee het offline ontmoeten.

Bekijk hier de video van Revalidatie Kennisnet

Meer weten?

Wilt je meer weten over de mogelijkheden van Yard Community? Of ben je nieuwsgierig naar ons stappenplan voor het neerzetten van een succesvol platform? Bel ons voor het maken van een afspraak, of laat je gegevens achter op deze site. Wij delen graag onze ervaring met jou en zijn erg benieuwd naar jouw vraagstuk.

Meer weten?

Wil je meer weten over de ins & outs van dit project of sparren met Siebe van Schalkwijk over jouw vraagstuk?

Neem contact op